Vul uw gegevens in

Vul uw persoonlijke gegevens en informatie over de gevolgde opleidingen en congressen in. In de privacyverklaring leest u hoe we met deze gegevens omgaan.

Toelichting

Elk lid krijgt een ‘Impuls paspoort’. In dit virtuele paspoort registreert Impuls het profiel van het lid in de vorm van sterren. Dit profiel wordt toegevoegd aan de vermelding op de website en is dus voor patiënten zichtbaar. Het maximaal aantal sterren in het paspoort is zes.

Meerdere leden in één praktijk

Als er binnen één praktijk meerdere Impulsleden zijn, wordt bij de beoordeling van de sterren gekeken naar het lid dat op een onderdeel het beste presteert. Stel lid A heeft een opleiding MSU-echografie gevolgd en lid B heeft een internationaal congres in het buitenland bezocht (beide binnen de daarvoor gestelde termijnen), dan krijgt de praktijk beide sterren. Het gaat immers om de aanwezige competenties binnen de praktijk en dat is onafhankelijk van welk Impulslid de competentie heeft.

De volgende items leveren elk één ster op

  1. Het Impulslid kan zijn patiënten een behandeling bieden met radiale shockwave therapie (R-SWT).
  2. Het Impulslid kan zijn patiënten een behandeling bieden met gefocusseerde shockwave therapie (F-SWT).
  3. Het Impulslid heeft in de afgelopen 2 jaar een opleidingsdag shockwave therapie van minimaal 6 uur gevolgd.
  4. Het Impulslid heeft in de afgelopen 4 jaar deelgenomen aan een shockwave congres.
  5. Het Impulslid biedt binnen de praktijk musculoskeletaal echografisch onderzoek aan.
  6. Het Impulslid heeft in het afgelopen jaar een opleidingsdag MSU-echografie gevolgd van minimaal 6 uur.

Voor het Impuls paspoort hebben de diverse opleidingen/congressen een andere 'geldigheidsduur'. Vul in ieder geval ook de laatst gevolgde opleiding of shockwave congres in, de weergave van de betreffende ster is daarop gebaseerd.

Deelnamebewijzen

Vul a.u.b. alle sterren naar waarheid in. De opleidingen, congressen dient u met behulp van een diploma, deelnamebewijs of factuur te kunnen aantonen.