Impuls voor leden

Impuls is in 2007 opgericht met als doel shockwave therapie in Nederland op de kaart te zetten en de belangen te behartigen van aangesloten shockwave therapeuten.

Inmiddels mailen we bijna dagelijks met patiënten, wekelijks met fysiotherapeuten, spreken we maandelijks met belanghebbenden en jaarlijks met één of meerdere verzekeraars. Al dat werk heeft  – samen met de lokale activiteiten van de leden – bijgedragen aan de grote acceptatiegraad voor shockwave therapie.

In 2013 is Impuls gestart met het stimuleren van echografie in combinatie met shockwave therapie, als middel voor een scherpere diagnose en adequater behandelplan.

Voordelen lidmaatschap

Een lidmaatschap bij de vereniging Impuls biedt behandelaars een groot aantal voordelen. Uw praktijk wordt letterlijk én figuurlijk op de Nederlandse kaart gezet! Maar dat is niet het enige:

 • Uw centrum is voor de patiënt goed vindbaar op de kaart met behandellocaties van de Impuls-website. Veel patiënten vinden op deze manier een therapeut die shockwave therapie en/of echografie uitoefent bij hun in de buurt.
 • Leden ontvangen periodiek een digitale nieuwsbrief van Impuls, met diverse onderwerpen zoals nieuwe literatuur, informatie over congressen, ervaringen van andere behandelaars etc.
 • Impuls beantwoordt inhoudelijke vragen van patiënten over shockwave therapie en echografie.
 • De vereniging is voor leden een aanspreekpunt voor vragen over indicaties en behandelingen. Een deskundige gespecialiseerd in shockwave therapie en echografie beantwoordt uw vragen.
 • Impuls helpt u bij het opstarten van uw shockwave activiteit op het gebied van vakinhoudelijke deskundigheid, marketing en regelgeving.
 • U staat in contact met collega shockwave therapeuten voor overleg en uitwisseling van kennis op het gebied van shockwave therapie en echografie.
 • Leden krijgen korting op diverse shockwave evenementen.

Doelstellingen Impuls

Strategische doelen

 1. Het initiëren van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van shockwave therapie.
 2. Het verspreiden van kennis en ervaringen onder behandelaars en komen tot een best-practice aanpak.
 3. Het met elkaar in contact brengen van patiënten en shockwave centra.
 4. Het realiseren van een uniform behandeltarief, dat door verzekeraars wordt vergoed.

Impuls-NVMST, de Nederlandse Vereniging voor Musculoskeletale Shockwave Therapie is opgericht door enkele enthousiaste fysiotherapeuten die overtuigd waren van de genezende werking van shockwaves. Vanwege de soms verbluffende resultaten vonden zij het nodig om deze kennis te delen met elkaar, collega’s en patiënten. Inmiddels zijn al meer dan tweehonderdvijftig shockwave therapeuten aangesloten bij Impuls NVMST en bezoeken dagelijks vele behandelaars en patiënten de website in hun zoektocht naar informatie.

Maar… Ontwikkelingen staan niet stil…

Sinds jaren is shockwave therapie voor patiënten, behandelaars en verwijzers een vaste en bewezen waarde als onderdeel voor een behandelplan. De ontwikkelingen – op vakinhoudelijk én technologisch gebied – staan niet stil.

Daarom heeft Impuls de volgende speerpunten benoemd:

• Het organiseren van meer rumoer rondom shockwave therapie in de markt, onder collega’s en verwijzers, naar organisaties als KNGF, verzekeraars etc.
• Impuls positioneren als een echt netwerk voor effectieve en efficiënte therapie. Geen verzameling van losse praktijken, maar een bundeling van kennis en kunde, verdeeld over het gehele land.
• Impuls initieert de organisatie van een Nationaal Shockwave Therapie Congres, met nationale en internationale bijdragen.
• Impuls geeft duidelijke informatie aan patiënten, op een moderne manier.
• Impulsleden staan voor de beste shockwave behandeling. We stimuleren onze leden regelmatig een cursus te volgen en een (internationaal) shockwave congres te bezoeken.

Tevens stimuleert Impuls het gebruik van echografie in combinatie met shockwave therapie als middel voor een scherpere diagnose en adequater behandelplan.

Impuls paspoort met sterren

Impulsleden staan voor de beste diagnostiek en shockwave behandeling. Impuls stimuleert leden om regelmatig een opleiding te volgen en een internationaal shockwave congres (in het buitenland) te bezoeken.

Tevens stimuleert Impuls het gebruik van echografie in combinatie met shockwave therapie als middel voor een scherpere diagnose en adequater behandelplan. Daarom krijgt elk lid een ‘Impuls paspoort’. In dit virtuele paspoort registreert Impuls het profiel van het lid in de vorm van sterren. Dit profiel wordt toegevoegd aan de vermelding op de website en is dus voor patiënten zichtbaar. Het maximaal aantal sterren in het paspoort is zes.

De volgende items leveren elk één ster op:

 1. Het Impulslid kan zijn patiënten een behandeling bieden met radiale shockwave therapie (R-SWT).
 2. Het Impulslid kan zijn patiënten een behandeling bieden met gefocusseerde shockwave therapie (F-SWT).
 3. Het Impulslid heeft in de afgelopen 4 jaar een opleidingsdag shockwave therapie van minimaal 6 uur gevolgd.
 4. Het Impulslid heeft in de afgelopen 4 jaar deelgenomen aan een shockwave congres.
 5. Het Impulslid biedt binnen de praktijk musculoskeletaal echografisch onderzoek aan.
 6. Het impulslid heeft in het afgelopen jaar een opleidingsdag MSU-echografie gevolgd van minimaal 6 uur.

Impuls paspoort bij meerdere leden in één praktijk

Als er binnen één praktijk meerdere Impulsleden zijn, wordt bij de beoordeling van de sterren gekeken naar het lid dat op een onderdeel het beste presteert; stel lid A heeft een opleiding MSU-echografie gevolgd en lid B heeft een internationaal congres bezocht (beide binnen de daarvoor gestelde termijnen), dan krijgt de praktijk beide sterren. Het gaat immers om de aanwezige competenties binnen de praktijk en dat is onafhankelijk van welk Impulslid de competentie heeft.

Wijzigingen in het Impuls paspoort

Bij wijziging, bijv. uitbreiding, van de kwalitificaties kan het Impulslid zelf het betreffende item aanpassen in zijn of haar Impuls paspoort, dat zichtbaar is bij de behandellocaties. Ieder Impulslid ontvangt hiertoe een persoonlijk wachtwoord.

Impuls zal controles houden op de juistheid van de ingevulde gegevens door het opvragen van een bewijs van deelname, diploma of factuur.

Het bestuur van Impuls

Impuls is in 2007 opgericht door enkele enthousiaste fysiotherapeuten die overtuigd zijn geraakt van de genezende werking van shockwave therapie. Vanwege de soms verbluffende resultaten vonden zij het nodig om deze kennis te delen met elkaar, met collega’s en met patiënten.

Sinds de oprichting heeft Impuls veel bereikt, met name voor wat betreft de acceptatie van shockwave therapie in Nederland. Maar de ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren natuurlijk niet stil gestaan. Eén van de opvallende ontwikkelingen is de opkomst van echografie als diagnostisch middel voor de fysiotherapeut. Impuls stimuleert het gebruik van echografie in combinatie met shockwave therapie als middel voor scherpere diagnose en een adequater behandelplan.

Het bestuur van Impuls NVMST

 • Dhr. Cas Wolbert, voorzitter
 • Dhr. Ad Evers, secretariaat/penningmeester
 • Dhr. Joost Nabben, bestuurslid
 • Mevr. Marianne Koolen, bestuurslid

Lid worden, hoe werkt dat?

Impuls is een vereniging waarbij fysiotherapeuten, artsen en andere behandelaars zich kunnen aansluiten. Het lidmaatschap bedraagt € 125,- per jaar.

De inschrijving is persoonlijk

De inschrijving bij Impuls is persoonlijk, dat wil zeggen leden zijn personen, geen praktijken. Vanzelfsprekend verschijnt wel de naam van de praktijk of instelling waar u met shockwave therapie en/of echografie werkt op de landkaart.

Het is heel goed mogelijk dat er per praktijk meerdere Impuls leden zijn.

Impuls paspoort bij meerdere leden in één praktijk

Als er binnen één praktijk meerdere Impulsleden zijn, wordt bij de beoordeling van de sterren gekeken naar het lid dat op een onderdeel het beste presteert; stel lid A heeft een opleiding MSU-echografie gevolgd en lid B heeft een internationaal congres in het buitenland bezocht (beide binnen de daarvoor gestelde termijnen), dan krijgt de praktijk beide sterren. Het gaat immers om de aanwezige competenties binnen de praktijk en dat is onafhankelijk van welk Impulslid de competentie heeft.

U kunt tot 3 praktijklocaties op de kaart laten vermelden!

Het is heel goed mogelijk dat een Impulslid op meerdere praktijklocaties werkt. Eén Impuls lid kan tot maximaal 3 praktijklocaties opgeven om op de behandelkaart te vermelden, met de voorwaarde dat wel op alle genoemde locaties daadwerkelijk shockwave therapie en/of echografie wordt toegepast!

Schrijf u nu in!

Inschrijven voor de vereniging kunt u direct vanuit deze website doen! U meldt zich eenvoudig via het inschrijfformulier aan. Na betaling van de factuur worden uw gegevens gepubliceerd op de behandellocatiekaart van Nederland. Ook ontvangt u vanaf dat moment de digitale nieuwsbrief en geniet u van de andere voordelen die het lidmaatschap u biedt.

LIDMAATSCHAP IMPULS

Impuls is een vereniging waar fysiotherapeuten, artsen en andere behandelaars zich kunnen aansluiten. Het lidmaatschap bedraagt € 120,- per jaar. Uw lidmaatschap bij de vereniging biedt u als shockwave therapeut en MSU echografist veel voordelen.

Inschrijven als LID

Ervaringen van leden


Ons lidmaatschap van Impuls - én de vermelding als behandellocatie op de landkaart - helpt ons enorm bij de onze marketing en vindbaarheid voor patienten!
Lizet van Laarhoven, Shockwave Centrum Eindhoven