Impuls voor behandelaars

Steeds meer behandelaars en patiënten zijn geïnteresseerd in shockwave therapie, vanwege het bewezen succes van deze therapievorm voor een aantal indicaties.

Ook musculoskeletale echografie (MSU) staat volop in de belangstelling, vanwege het extra inzicht die deze vorm van aanvullende diagnostiek biedt.

Shockwave therapie

Shockwave therapie

Shockwave therapie

Shockwave therapie blijkt voor verschillende indicaties bijzonder effectief te zijn. Wetenschappelijke studies onderbouwen de goede resultaten.

Meer informatie

Echografie

Echografie

MSU echografie

Een snel groeiend aantal fysiotherapeuten maakt - aanvullend op het reguliere onderzoek - gebruik van (musculoskeletale) echografie. En dat is niet voor niets!

Meer informatie